In logo lên mũ bảo hiểm theo yêu cầu – Quà tặng công ty

In logo lên mũ bảo hiểm theo yêu cầu – Quà tặng công ty

Dịch vụ in logo lên mũ bảo hiểm theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu làm quà tặng của các công ty nhân dịp cuối năm. Tại các công ty lớn việc tặng mũ bảo hiểm, áo mưa cho nhân viên và khách hàng là việc làm thường xuyên hàng năm. Đây là hành động thể hiện sự lớn mạnh của một công ty. Phổ biến nhất chúng ta thường thấy là các ngân hàng thường dùng cách này để Pr thương hiệu của mình. Bạn nghĩ sẽ có bao nhiêu…

Xem thêm